Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 1 Banner 2

Vyrovnávacie hmoty

Vyrovnávacie hmoty

OV 30

Vyrovnávací poter. Cementový poter s vláknami pre spádované podlahy od 5 do 100 mm. Pre ručné zhotovovanie združených (pripojených) a plávajúcich pochôdznych poterov vo vnútornom a predovšetkým vo vonkajšom prostredí pre spádové plochy (terasy, balkóny), tam kde sú požiadavky na značnú rozdielnosť vrstvy. Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy je 5 -100 mm.
Orientačná spotreba:20 kg/m2 (10 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

OV 30 SPEED

Rýchlo tuhnúci cementový poter s vláknami pre spádové podlahy od 5 do 100 mm. Pre rýchle zhotovovanie združených (pripojených) a plávajúcich pochôdznych poterov vo vnútornom a predovšetkým vonkajšom prostredí. Pre spádové plochy (terasy, balkóny) tam, kde sú požiadavky na značnú rozdielnosť vrstvy a predovšetkým na rýchle zretie a úbytok zostatkovej vlhkosti pri aplikáciách v sťažených klimatických podmienkach. Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy je 5 – 100 mm.
Orientačná spotreba:20 kg/m2 (10 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

OV 40

Polymércementový samokontaktný poter pre opravy a spádovanie podláh od 3 do 50 mm. Ručné zhotovovanie združených (pripojených) pochôdznych poterov a ich opravy vo vnútornom a predovšetkým vo vonkajšom prostredí pre spádové plochy (balkóny), tam kde sú požiadavky na značnou rozdielnosť vrstvy. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady napenetrované náterom PE 202. Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy je 3-50 mm. Mrazuvzdorný, odolný proti chemickým rozmrazovacím látkam.
Orientačná spotreba:20 kg/m2 (10 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

LE 10

Vyrovnávacia stierková hmota s vláknami pre vrstvy od 1 do 10 mm. Stierková tixotropná hmota pre vnútorné a predovšetkým vonkajšie prestredie. Určená pre vyrovnávanie stien pred kladením keramických obkladov a fasádnych omietkových pást a náterov s dobrou spracovateľnosťou aj na podhľadoch. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom. Nanáša sa vo vrstvách 1-10 mm v jednom pracovnom kroku. Tvorí čistý povrch ďalej ešte brúsitelný.
Orientačná spotreba:1,7 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

LE 20

Samonivelačná hmota pre vyrovnanie podkladu od 3 do 15 mm. Samonivelačná hmota pre ručné aj strojné spracovanie. Používa sa pre vyrovnanie podláh pred kladením keramickej dlažby a ďalších podlahových krytín. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom. Nanáša sa vo vrstvách 3-15 mm v jednom pracovnom kroku. Hmota nie je určená ako konečná nášľapná vrstva.
Orientačná spotreba:1,7 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

LE 30

Rýchle tuhnúca samonivelačná hmota pre vyrovnanie podkladu od 3 do 15 mm. Samonivelačná hmota pre ručné aj strojné spracovanie. Používa sa pre vyrovnávanie podkladov pred kladením keramickej dlažby a ďalších podlahových krytín. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom. Nanáša sa vo vrstvách 3-15 mm v jednom pracovnom kroku.
Orientačná spotreba:1,7 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

LE 40

Samonivelačná polymércementová rýchlotuhnúca hmota pre vyrovnanie podkladu od 4 do 20 mm. Samonivelačná hmota pre ručné aj strojné spracovanie. Používa sa pre vyrovnávanie podláh pred kladením keramickej dlažby a ďalších podlahových krytín. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom. Nanáša sa vo vrstvách 4-20 mm v jednom pracovnom kroku s možnosťou viacvrstvového liatia. V prípade použitia stierky ako finálneho povrchu pojazdnej podlahy, je nutné dodržať min. hrúbku 6 mm.
Orientačná spotreba:1,7 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

LE 30 GPS

Samonivelačná sadrová hmota pre vyrovnanie podkladu od 5 do 20 mm. Samonivelačná hmota pre ručné aj strojné spracovanie. Používa sa pre vyrovnávanie podláh pred kladením keramickej dlažby a ďalších podlahových krytín. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom. Nanáša sa vo vrstvách 5-20 mm v jednom pracovnom kroku. Hmota nie je určená ako konečná nášľapná vrstva.
Orientačná spotreba:1,7 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

LE 21

Vyrovnávacia stierková hmota pre vrstvy od 1 do 15 mm. Stierková hmota pre vyrovnávanie stien a podláh pred kladením keramických obkladov a dlažieb. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom. Nie je určená ako finálna nášľapná vrstva. Nanáša sa v hrúbke 1-15 mm v jednom pracovnom kroku. Pre väčšiu hrúbku je nutné použiť hmotu OV 30 alebo OV 40.
Orientačná spotreba:1,7 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:25 kg

Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.

Služby

3D návrhy

© Bauker s.r.o