Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 1 Banner 2

Hydroizolačné materiály

Hydroizolačné materiály

SE 1

Hydroizolačný jednozložkový náter pod obklady a dlažby. Hydroizolácia pre vnútorné použitie na nosné minerálne podklady (cementové a vápenno-cementové omietky, betón, anhydrit), sadrokartón, drevotrieskové a cementotrieskové dosky a pod. Vo vyschnutom stave vytvára plošnú izoláciu priestorov zaťažených prechodnou (oplachovou) vlhkosťou (napr. WC, kúpeľne, sprchové kúty a pod.) – bezšvová izolácia bez akýchkoľvek škár. Vytvára podklad pre lepenie keramických obkladových prvkov a prírodného, prípadne umelého kameňa. Pri zvýšenom zaťažení vlhkosťou musia byť obložené podlahové plochy ( napr. sprchový kút) prevedené v spáde 2%. Vhodná na vykurované podlahy. Nevhodná pre bazény alebo priestory trvale zaťažené tlakovou vodou a pre plochy zaťažované šmykovým napätím či vzlínajúcou vlhkosťou.
Orientačná spotreba:1,2 - 1,6 kg/m2 (2 vrstvy)
Veľkosť balenia:8 kg, 24 kg

SE mach3

Dvojzložková rýchlo tuhnúca vysoko flexibilná hydroizolačná stierka proti tlakovej vode. Extrémne rýchlo tuhnúca izolačná stierka, premosťujúca trhliny, určená k utesneniu stien a podláh pred montážou keramických obkladov a dlažieb. Je vhodná k použitiu vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú napr. pivničné steny, základy, nádrže, stenové a podlahové plochy vo vlhkých a mokrých častiach. SA mach3 je ideálny hlavne pre balkóny, terasy a bazény. Nanáša sa stierkou vo dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 2-2,5 mm podľa použitia (netlaková/tlaková voda). Podklad musí byť pevný a čistý. Je určená pre expresné izolovanie a pre zhoršené klimatické podmienky.
Orientačná spotreba:1,3 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:10 kg, 20 kg

SE 4

Reaktívny epoxidový chemicky odolný izolačný náter. POUŽITIE 1: Na izolovanie podkladových konštrukcií priamo pod keramický plášť v chemicky agresívnom prostredí. Vhodný predovšetkým pre vyššie chemické zaťaženie na priemyslových podlahách. Nanáša sa štetcom či gumovou stierkou vo vrstvách 1-2 mm. Podklad musí byť pevný, čistý a suchý, ošetrený vhodným penetračným náterom ( EPA 1). Pre montáž keramiky cementovými tmelmi je nutné povrch stierky zasypať kremičitým pieskom, prípadne použiť epoxidové lepidlo AD 321. SE 4 možné po nastavení kremičitým pieskom v pomere až 1:5 použiť ako chemicky odolný vyrovnávací tmel na podlahy. POUŽITIE 2: Ako injektážna živica pre zalievanie a šitie trhlín do 0,2 mm.
Orientačná spotreba:1,2 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:8 kg, 1 kg

SE 5

Tesniace pásky v šírkach 80, 100, 120, 150, 1000 mm.
Veľkosť balenia:10 m, 50 m

SE plano

Obojstranne kašírovaná polyetylénová izolačná fólia šírky 1000 mm. Polyetylénová izolačná fólia, premosťujúca trhliny, určená priamo pod keramickú dlažbu. Je vhodná pre utesnenie stavieb vo vnútorných a vonkajších priestoroch predovšetkým na podlahové plochy vo vlhkých a trvale mokrých miestach s veľkým nebezpečenstvom vzniku rozvinutých trhlín. Preto je SE plano vhodná hlavne pre veľkoplošné terasy. Montáž vykonávame kontaktným tmelom PE 204. Spoje sa prekladajú 50-100 mm a lepia izolačnou stierkou SE 6 (SE mach3). Podklad musí byť pevný, čistý, rovný a ošetrený vhodným penetračným náterom.
Orientačná spotreba:1,1 m2/m2
Veľkosť balenia:10 m, 30 m

SE 6

Jednozložková flexibilná hydroizolačná stierka proti tlakovej vode. Hydraulicky tuhnúca izolačná stierka, premosťujúca trhliny, určená k izolácii podláh a stien pred montážou keramických obkladov a dlažieb. Je vhodná k použitiu vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú napr. pivničné steny, základy, nádrže, stenové a podlahové plochy vo vlhkých častiach, a hlavne pre bazény. Nanáša sa stierkou vo dvoch až troch vrstvách v celkovej hrúbke 2-3 mm podľa použitia (netlaková/tlaková voda). Podklad musí byť pevný a čistý. Pri vysokých teplotách ju možno povrchovo navlhčiť.
Orientačná spotreba:1,5 kg/m2 (1 mm)
Veľkosť balenia:20 kg

Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.

Služby

3D návrhy

© Bauker s.r.o